Firma

Gothaer TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. zasobów ludzkich

Stanowisko

HR Business Partner

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2018-12-07
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i zachęcamy, dołącz do naszego zespołu.
 
Specjalista ds. zasobów ludzkich
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem w zakresie obsługi kadrowej i płacowej, z pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością budowania trwałych relacji z pracownikami.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Realizacja zadań w zakresie obsługi kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców we współpracy z firmą zewnętrzną;
 • Koordynacja całości zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działaniami na rzecz pracowników dedykowanego pionu (takich jak: prowadzenie rekrutacji na wybrane stanowiska, wprowadzanie nowych pracowników do organizacji, dbanie o zgodność z zakresem prawa pracy, przeglądy wynagrodzeń);
 • Wspieranie menedżerów w realizacji celów biznesowych poprzez doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością, planowania i przeprowadzania zmian personalnych i organizacyjnych;
 • Współtworzenie i nadzór nad realizacją budżetu kosztów osobowych (wspólnie z dyrektorem danego biura i specjalistą ds. kontrolingu personalnego);
 • Opracowywanie i nowelizacja wewnętrznych aktów i dokumentów Spółki w zakresie HR;
 • Przygotowywanie cyklicznych komunikatów wewnętrznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Zapewnienie zgodnej z przepisami obsługi z zakresu BHP we współpracy z firmą zewnętrzną;
 • Sporządzanie okresowych raportów na potrzeby wewnętrzne Spółki.
 
OCZEKUJEMY
 • Wykształcenia wyższego;
 • Min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel;
 • Znajomości obsługi programów kadrowo-płacowych (znajomość programu TETA będzie dodatkowym atutem);
 • Samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Zdolności szybkiego przyswajania wiedzy i dostosowywania się do zmian.
 
OFERUJEMY
 • Pracę w przyjaznym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pakiet benefitów m.in.: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowo-rekreacyjny, grupowe ubezpieczenie na życie.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gothaer.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@gothaer.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@gothaer.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.