Firma

Gothaer TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Optymalizacji i Raportowania Operacyjnego

Stanowisko

Specjalista ds. Optymalizacji i Raportowania Operacyjnego

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2019-01-02
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Specjalista ds. Optymalizacji i Raportowania Operacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością analitycznego myślenia.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Generowanie raportów na potrzeby biura;
 • Przeprowadzanie analiz danych;
 • Optymalizacja i automatyzacja procesu raportowania operacyjnego w biurze;
 • Monitorowanie i optymalizacja wskaźników ilościowych i jakościowych (KPI);
 • Rekomendowanie rozwiązań podnoszących efektywność procesów biznesowych w obszarze obsługi klienta;
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji procesów, ocena wprowadzonych zmian i uzyskanych efektów;
 • Wdrażanie narzędzi prowadzących do optymalizacji procesów w obszarze obsługi klienta;
 • Udział w inicjatywie automatyzacji procesów w Spółce (RPA).
 
OCZEKUJEMY
 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia w obszarze raportowania operacyjnego i analizie danych;
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office ( w szczególności Excel, Access);
 • Umiejętności tworzenia zapytań w SQL;
 • Znajomości VBA oraz COGNOS
 • Znajomości zasad, metod i narzędzi wspierających analizę danych;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i nastawienia na realizację celów;
 • Mile widziana umiejętność tworzenia raportów na bazie systemu CIC Interactive Intelligence, z narzędzi workflow oraz z systemów polisowych i do obsługi szkód;
 • Dodatkową zaletą będzie znajomość procesów biznesowych w obszarze obsługi Klienta.
 
OFERUJEMY
 • Kompleksowe szkolenie przygotowujące do realizacji zleconych zadań w miejscu wykonywania zlecenia;
 • Przyjazne i profesjonalne środowisko pracy;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i późniejszego rozwoju zawodowego;
 • Pakiet benefitów do samodzielnego wyboru;
 • Możliwość realizacji zleconych zadań między 8.00 a 18.00 od poniedziałku do piątku.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gothaer.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@gothaer.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@gothaer.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.