Firma

Gothaer TU S.A.

Ogłoszenie

Kierownik Zespołu PPU

Stanowisko

Kierownik Wydziału

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2019-01-16
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Kierownik Zespołu PPU
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, kompetencjami w zakresie zarządzania zespołem i komunikacji.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Nadzór nad systemem przeciwdziałania przestępczości ubezpieczniowej w Spółce;
 • Opracowywanie zasad dotyczących zarządzania przestępczością ubezpieczeniową w Spółce;
 • Identyfikacja, kwantyfikacja, analiza i ocena wystąpienia zjawisk w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym dotyczacych przestępczości ubezpieczeniowej oraz innych nieprawidłowości związanych z działnością Spółki;
 • Prowadzenie działań kontrolnych;
 • Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach z przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Opracowywanie analiz i raportów w zakresie przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Nadzorowanie prac zespołu odpowiedzialnego za przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Współpraca z uczestnikami rynku ubezpieczeniowego w obszarze związanym z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Współpraca z organami państowymi w zakresie związanym z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej.
 
OCZEKUJEMY
 • Minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej;
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenia w zakresie prowadzenia analiz danych pod kątem identyfikacji przypadków związanych z przestępczością ubezpieczeniową oraz raportowania w tym zakresie;
 • Znajomości narzędzi analitycznych (w tym zagadnień dotyczących sieci powiązań) wspierających prace PPU;
 • Doświadczenia w zakresie prowadzenia czynności śledczych i operacyjnych oraz stosowania metod procesowego dokumentowania materiału dowodowego;
 • Dokładności, terminowości, rzetelności, umiejętności pracy w warunkach stresu, systematyczności, samodzielności;
 • Umiejętności oceny ryzyka, priorytetyzacji i hierarchizacji zadań, obiektywizmu, skrupulatności;
 • Bardzo dobrej znajomości excela;
 • Znajomości języka angielskiego w zakresie prowadzonych zadań.
 
OFERUJEMY
 • umowę o pracę,
 • możliwość realizacji wybranej ścieżki kariery w ramach organizacji,
 • szeroki pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów oraz pakiet sportowo-rekreacyjny, ubezpieczenie na życie.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gothaer.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@gothaer.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@gothaer.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.