Firma

Gothaer TU S.A.

Ogłoszenie

Audytor Procesów Wewnętrznych

Stanowisko

Audytor Wiodący

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2019-07-31
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i rozwijać się razem z nami. Jakość obsługi Klienta, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Audytor Procesów Wewnętrznych
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem w obszarze audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem operacyjnym lub doradztwa procesowego.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Udział w tworzeniu planów audytów wraz z zaznaczeniem metod i technik przeprowadzania badań w obszarze ryzyka operacyjnego w spółkach Grupy Vienna Insurance Group w Polsce,
 • Przeprowadzanie i dokumentowanie badań audytowych w spółkach Grupy VIG, uwzględniających analizę obszaru i ocenę adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w danym obszarze,
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań wraz z propozycją rekomendacji,
 • Sprawdzanie wykonania rekomendacji/zaleceń wydanych przez audyt wewnętrzny i zewnętrzny,
 • Wykonywanie czynności doradczych na rzecz spółek VIG.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Pozytywnej opinii i zgody Przełożonego na udzial w rekrutacji wewnętrznej (warunek konieczny),
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, nauki ścisłe,
 • Minimum rocznego stażu pracy w jednym z zespołów Grupy VIG,
 • Doświadczenia w obszarze audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem operacyjnym lub doradztwa procesowego (preferowane doświadczenie w instytucjach finansowych, firmach audytorskich lub doradczych),
 • Znajomość metodyki IIA będzie dużym atutem,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym, umożliwiającym swobodną komunikację biznesową,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy oraz samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Asertywności, wnikliwości oraz rzetelności,
 • Umiejętności pracy w zespole.
 
OFERUJEMY
 
 • Dalszy rozwój zawodowy w ramach Grupy VIG (umowa o pracę).
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.